TV Programma


LTV1 programma

01:55 Sāras mūzika
05:00 Ceturtā studija
05:30 Saknes debesīs
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Es - savai zemītei
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Alpu dakteris
09:35 Pamosties līdzās
10:35 Top-Shop piedāvā
10:50 Ceturtā studija
11:15 Dzeguze
12:15 V.I.P.
13:00 Top-Shop piedāvā
13:15 Saknes debesīs
13:50 Zīmē, līmē, dari pats!
14:01 Zīmē, līmē, dari pats!
14:20 Astrozēns.
14:50 Top-Shop piedāvā
15:05 Lēna, mana mūža mīlestība
16:00 Pamosties līdzās

LTV7 programma

02:10 Projekts Nākotne
05:00 Es - savai zemītei
05:30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna
06:00 Latvijas valsts himna
06:03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna
06:30 Labākais no Euromaxx
07:00 Ceturtā studija
07:30 Savējie
08:00 Savējie
08:35 Logs uz pasauli. Bangkoka.
09:09 Bravo!
10:10 Lēna, mana mūža mīlestība
11:00 Muhtara atgriešanās
11:55 1:1
12:45 Personība. 100 g kultūras
13:45 PČ daiļslidošanā

LNT programma

01:55 Likteņa līkloči
02:40 Degpunktā
03:05 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
04:59 Programmas beigas
05:00 Karamba!
05:25 Kristīgā programma “Ticīgo uzvaras balss”
05:55 Bernards
06:00 LNT rīta ziņu raidījums ”900 sekundes”
08:15 Apsolītā
09:15 Likteņa līkloči
10:25 Televīzijas veikals
10:40 Bērni un vecāki
11:45 Uta Danella. Prāgas noslēpums
13:45 Televīzijas veikals
14:00 LNT Dienas ziņas
14:20 Mūsu Čārlijs
15:25 Daktere Kvinna
16:25 Mežonīgās zemes

TV3 programma

02:05 Svešā seja
02:40 UgunsGrēks
03:10 UgunsGrēks
03:40 TV3 ziņas
04:10 Bez Tabu
04:55 Programmas beigas
05:00 Apokalipses vēstneši
05:55 Uzvarētājas & zaudētājas
06:50 Grizijs un lemingi
07:05 Grizijs un lemingi
07:20 Četrarpus draugi
07:40 Simpsoni
08:10 Virtuve
08:35 Virtuve
09:05 Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0
10:05 Nozieguma skelets
11:05 Televeikala skatlogs
11:20 Uzvarētājas & zaudētājas
12:25 Meittenes
12:55 Meittenes
13:25 Grizijs un lemingi
13:35 Grizijs un lemingi
13:50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas
14:10 Simpsoni
14:40 Darma un Gregs
15:10 Darma un Gregs
15:55 Precētie pret brīvajiem

TV6 programma

05:00 TV6 nakts mūzika
08:00 Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0
08:55 Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0
09:50 Iemāci sievai stūrēt!
10:55 Iemāci sievai stūrēt!
12:00 Humora šovs "Comedy club"
13:00 Makgaivers
14:05 Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0
15:00 Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0
16:00 Interni
16:30 Interni

Kanāls 2 programma

04:55 Programmas beigas
05:00 Kanāls 2 mūzika
07:30 Bērni un vecāki
08:30 Trīs Annas
09:30 Slavenību popiela
10:00 Slavenību popiela
10:25 Mani virtuves noslēpumi
11:25 Lieliskais gadsimts
12:25 Lieliskais gadsimts
13:30 Projekts "Runway"
14:30 Draugi
15:00 Draugi
15:30 Bērni un vecāki
16:25 Zvaigznes ceļo

RE:TV programma

01:45 Jçkabpils laiks
02:00 Sveicinâti Viduskurzemç!
02:15 Jautâjums fokusâ
02:30 Skats no Ventspils. Notikumi. Cilvçki. Viedokïi
03:00 Vidzemç runâ
03:30 Re:TV Latvijai
04:00 Latvijas stâsti. Inese Indâne
04:30 Sveicienu plate
05:00 Vidzemnieki
05:30 Sçtas stâsti
06:00 Strâdâjam dârzâ
06:30 Kadrs kultûrâ
07:00 Cilvçki, darbi, tradîcijas Lejaskurzemç
07:30 Re:TV Latvijai
08:00 Latvijas stâsti. Inese Indâne
08:30 Skats no Ventspils. Notikumi. Cilvçki. Viedokïi
09:00 Dautkom TV: Latgales aktualitâtes
09:15 Starta atspçriens
09:30 LRT: Runâ Latgale
09:45 Jçkabpils laiks
10:00 Sveicinâti Viduskurzemç!
10:15 Jautâjums fokusâ
10:30 Skats no Ventspils. Notikumi. Cilvçki. Viedokïi
11:00 Vidzemç runâ
11:30 100 recepðu Latvijas simtgadei. Kukaburra
12:00 Mçs ar brâli - kolosâli
12:30 Trîs ceturtdaïas
13:00 Neredzami redzamais
13:30 Kâ pieci pirksti
14:00 Atceries Lâèplçðus!
14:30 Piedzîvojums dabâ
15:00 Liepâjas ostas hronika
15:30 100 recepðu Latvijas simtgadei
16:00 Vakars ar Ìimenes TV

Riga TV24 programma

02:00 Nākotnes medicīna
02:30 Ārsts.lv. kopā ar Pēteri Apini
03:00 "La Dolce Vita" ar Roberto
04:00 Dienas personība
04:30 Preses klubs
06:00 Pieci novadi Latvijā
06:30 Ziņu TOP 5
07:00 Dienas personība
07:30 Pieci novadi Latvijā
08:00 Ziņu TOP 5
08:30 Vēlais ar Streipu
09:00 Mosties ar Ievu
09:30 Dienas personība
10:00 Ziņu TOP 5
10:30 Mosties ar Ievu
11:00 Dzīvesstils
11:30 Nākotnes medicīna
12:00 "La Dolce Vita" ar Roberto
13:00 Rampas ugunis
14:00 Vēlais ar Streipu
14:30 Ko notiek Rīgā
15:00 Pusdieno ar Ievu
15:30 Apkārt pasaulei-fakti un analīze
16:00 Dienas personība
16:30 Ziņu TOP 5