TV Programma


LTV1 programma

04:05 Kultūrdeva
05:00 Es – savai zemītei
05:30 12 elementi ainavā
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:02 Ceturtā studija
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis
09:35 Mana vienīgā
10:35 Top Shop piedāvā
10:50 Alpu dakteris
11:45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts
12:35 Top Shop piedāvā
12:50 Personība. 100 g kultūras
13:50 Latvijas Sirdsdziesma
14:45 Top Shop piedāvā
15:00 Krustpunktā
16:00 Mana vienīgā
17:00 Mīlas viesulis

LTV7 programma

02:35 LTV – 60. Zelta arhīvs
03:35 Spots
04:05 Ceturtā studija
04:30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku
05:00 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!"
06:00 Latvijas Republikas valsts himna
06:03 700 pasaules brīnumi. Kuba
06:30 Kas te? Es te!
07:00 Kas te? Es te!
07:30 Ādžija Bādžija
07:45 Ādžija Bādžija
08:00 Latgales pilsētu stāsti : nezināmais par zināmo. Krāslava. Dagda
08:30 Labākais no Euromaxx
11:00 Muhtars. Pa jaunām pēdām
11:55 Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki
13:00 Divi vienā
13:30 Divi vienā
14:00 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku
14:30 2018. Latvijas hronika
14:45 Pie stūres
15:15 Alpu dakteris
16:10 Policijas patruļa 19-2
17:05 Personība. 100 g kultūras

TV3 programma

02:35 Ugunsgrēks 6
03:05 Ugunsgrēks 6
03:40 Ugunsgrēks 6
04:05 Ugunsgrēks 6
05:00 Grizijs un lemingi
05:05 Grizijs un lemingi
05:15 Gandrīz ideālas vakariņas
06:00 900 sekundes
08:30 Soli pa solim 4
09:00 Soli pa solim 4
09:30 Draugi 10
10:00 Draugi 10
10:35 Televeikala skatlogs
10:50 Viss pa jaunam
11:25 Viss pa jaunam
11:55 Viss pa jaunam
12:30 Es mīlu Tevi, Latvija!-4
14:55 Spēļu šovs "Candy Crush"
15:50 Intrigante 5
16:50 Kandisa Renuāra 4

TV6 programma

05:00 TV6 nakts mūzika
07:20 Kā jums pakalpot? 7
08:00 Idiotu TV
08:30 Idiotu TV
09:00 Interni
09:30 Interni
10:05 Džima dēļ 3
10:30 Džima dēļ 4
11:00 Kobra 21
12:00 Pludmales patruļa
13:00 Amerikas bezceļu sacīkstes
14:00 Teksasas reindžers 3
15:00 Kobra 21
16:00 Kā jums pakalpot? 7
16:35 Mana trakā ģimene 10
17:05 Simpsoni 27

RE:TV programma

03:30 Jautā – Jums
04:30 Makšķerē ar Olti
05:00 Nautica
05:30 Skats no Ventspils
06:00 Pipars uz mēles
06:30 Aizkulisēs
07:00 Latvijas ziņas
07:30 Ikdiena
08:00 Nautica
08:30 Reģionālās Televīzijas piedāvā
10:00 Uzcel savu baznīcu. Koncerts
12:30 Jautā – Jums
13:30 Un džess
15:00 ReTV Ziņas trijos
15:30 Ikdiena
16:00 Latvijas stāsti
16:30 Dzīvīte brīvdienās
17:00 Pipars uz mēles

Riga TV24 programma

03:00 "La Dolce Vita" ar Roberto (atk.)
04:00 Dienas personība (atk.)
04:30 Preses klubs (atk.)
06:00 Vēlais ar Streipu (atk.)
06:30 Ziņu TOP 5 (atk.)
07:00 Dienas personība (atk.)
07:30 Dr. Apinis (atk.)
08:30 Vēlais ar Streipu (atk.)
09:00 Ziņu TOP 5 (atk.)
09:30 Dienas personība
10:00 Preses klubs (atk.)
11:30 Ēdiens kā zāles (atk.)
12:00 "La Dolce Vita" ar Roberto
13:00 Vēlais ar Streipu (atk.)
13:30 Dabas Tops
14:00 Kā sargājam Latviju? (atk.)
14:30 Dr. Apinis (atk.)
15:30 Ziņas ASAP
16:30 Ziņu TOP 5 (atk.)
17:00 Preses klubs (atk.)