Piektdiena Sestdiena Svētdiena Pirmdiena

LTV programma

Ceturtdiena, 17.10.2019.
23:00 Nakts ziņas
23:09 Sporta ziņas
23:11 Laika ziņas
23:15 Daudz laimes, jubilār!
00:00 Tieša runa
01:10 Kultūrdeva
05:00 Mans zaļais dārzs
05:30 Saknes debesīs
06:00 Latvijas valsts himna
06:02 Ceturtā studija
06:30 Rīta Panorāma
08:35 Mīlas viesulis
09:35 Atmaksa
10:35 Top Shop piedāvā
10:55 Lēna, mana mūža mīlestība
11:45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts
12:30 Top Shop piedāvā
12:45 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!"
13:50 Saknes debesīs
14:20 AlmaMater.lv
14:40 Top Shop piedāvā
15:00 Krustpunktā
16:00 Atmaksa
17:00 Mīlas viesulis
18:00 Dienas ziņas
18:29 Kultūras ziņas
18:44 Sporta ziņas
18:51 Laika ziņas
18:55 Kultūršoks. 100 g kultūras
19:10 Gudrs, vēl gudrāks
20:30 Panorāma
20:59 Sporta ziņas
21:08 Laika ziņas
21:15 Žagari. LTV dokumentāla filma
22:35 Pusnakts šovs septiņos ar Jāni Skuteli
23:40 Latvijas Sirdsdziesma
00:35 Un tomēr mēs mīlam
02:20 LV jaunatklāšanas raidījums "TE!"
03:25 LTV – 60. Zelta arhīvs